drabpol-kompetencje-awionika-certyfikaty-i-uprawnienia-b

Certyfikaty i uprawnienia

Zapewnienie jakości potwierdzone licznymi certyfikatami

nastawieni na jakość

Firma Drabpol stale i aktywnie dba o zapewnienie jakości, aby wszystkie działania handlowe, usługowe i techniczne na rzecz lotnictwa wykonywane były zgodnie z odpowiednimi specyfikacjami, dokumentacją oraz przepisami i normami ustanowionymi przez odpowiednie władze.

W celu realizacji polityki bycia elastycznym, kompetentnym i wiarygodnym źródłem produktów i usług Drabpol pochwalić się może certyfikatem Systemu Zarządzania Jakością potwierdzającym, że spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015.
SZJ w firmie Drabpol jest systemem certyfikowanym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Ponadto dnia 26.01.2009 w imieniu Polskiej Instytucji Narodowej w NATO ds. Zapewnienia Jakości (Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji) firma Drabpol otrzymała certyfikat potwierdzający, iż spełnia ona wymagania AQAP 2110: 2006. Zakres certyfikacji obejmuje projektowanie urządzeń wspierających systemy elektroniczne pojazdów i maszyn roboczych oraz produkcje, sprzedaż i serwis produktów związanych z obszarem techniki lotniczej. Certyfikaty są odnawiane każdego roku. Obecnie obowiązuje certyfikat zgodny z AQAP 2100:2016.

Szczegółowa lista certyfikatów i uprawnień posiadanych przez Drabpol:
– Certyfikat Zatwierdzonej Organizacji Obsługowej PART 145
– Zakres Zatwierdzenia PART 145 (Capability List)
– Certyfikat Zatwierdzonej Organizacji Projektowej PART 21
– Certyfikat Zgodności Funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK)
– Certyfikat AQAP 2110:2016
– Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015
– Kodeks Etyki zgodny z certyfikatem TRACE

nasze usługi

Siłą firmy Drabpol

jako firmy VAR są nasze kompetencje

Oferujemy kompleksowe rozwiązania systemowe składające się przede wszystkim z naszej wiedzy, doświadczenia, zaangażowania i produktów najwyższej jakości.

Produkty Lotnicze